8 Ιούλ 2013

Εγκατάσταση ηλιακής αντλίας 750W στη Λευκάδα

Posted by neaguinea

Φτάσαμε και ξεκινάμε!

 

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση των βάσεων στήριξης και προετοιμασία της γείωσης

 

Μπετό και χαλίκι για στήριξη

 

Σύνδεση της αντλίας με το σωλήνα, τα καλώδια και τα συρματόσχοινα ασφαλείας

 

Ο αισθητήρας προστασίας της αντλίας για να μην λειτουργεί όταν το νερό στο πηγάδι έχει πολύ χαμηλή στάθμη

 

Εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων

 

Σύνδεση της αντικεραυνικής προστασίας και του ρυθμιστή της αντλίας με τα φωτοβολταϊκά και τους αισθητήρες της αντλίας και της δεξαμενής

 

...και η αντλία έχει ξεκινήσει να δουλεύει!

 

Καλά ποτίσματα!

Comments are closed.