8 Ιούλ 2013

Εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού συστήματος 500W στην Οίτη

Posted by neaguinea

 

Φορτώσαμε τα τελευταία υλικά και ανεβήκαμε το χωματόδρομο...

 

Το σπιτάκι στο οποίο εγκαταστάθηκε η υδρογεννήτρια

 

Η σωληνώσεις για να μοιράζεται το νερό στα ακροφύσια της υδρογεννήτριας και οι απαραίτητες βάνες

 

Η σωλήνα που φέρνει το νερό από την υδραύλακα και το καλώδιο που συνδέει την υδρογεννήτρια με το σύστημα συσσωρευτών στο σπίτι

 

Η υδρογεννήτρια συνδεδεμένη και έτοιμη για λειτουργία

 

Προετοιμασία της γείωσης του συστήματος

 

Και τώρα ξεκούραση!

 

Ο χώρος των συσσωρευτών

 

Και όλες οι απαραίτητες συνδέσεις

 

Το υπόλοιπο σύστημα: πίνακας, αντιστροφέας, ρυθμιστής φόρτισης, απορριπτικό φορτίο και το θερμοσίφωνο στο οποίο καταναλώνεται η ηλεκτρική ενέργεια που περισσεύει

 

Το σημείο υδροληψίας

 

Μπήκε το νερό στ' αυλάκι...

 

Ο πίνακας του σπιτιού όπου φαίνεται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του συστήματος, 28.1Volt x 14.5A = 407W

Comments are closed.