8 Ιούλ 2013

Κατασκευή υδρογεννήτριας 500W στο εργαστήριο αυτοδιαχείρισης της ενέργειας

Posted by neaguinea

 

Περιέλιξη πηνίων

 

Τύλιγμα πηνίων και συνδεσμολογία στάτη

 

Τα πηνία με τη ρητίνη μέσα στο καλούπι

 

Ο στάτης στην τελική του μορφή

 

Τοποθέτηση μαγνητών στο δρομέα

 

Ο δίσκος του δρομέα με τους μαγνήτες και τη ρητίνη

 

Κατασκευή του ανοξείδωτου περιβλήματος

 

Ηλεκτροσυγκόλληση της βάσης στήριξης

 

Η γεννήτρια συναρμολογημένη μαζί με το στρόβιλο και τα ακροφύσια στο μεταλλικό ανοξείδωτο περίβλημα

Comments are closed.