Αγιουρβεδική μάλαξη

Η Αγιουρβεδική μάλαξη αποτελεί μια αρχαία θεραπευτική τέχνη που εντάσσεται στις πρακτικές της παραδοσιακής Ινδικής ιατρικής. Περιλαμβάνει την χρήση ελαίων από βότανα που ενισχύουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα της μάλαξης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Νέας Γουινέας απευθύνονταν σε ανθρώπους που ήθελαν να βελτιώσουν τη σχέση με το σώμα τους και να μπορέσουν χρησιμοποιώντας αυτές τις θεραπευτικές τεχνικές μάλαξης να αντιμετωπίσουν μυικές και ψυχολογικές εντάσεις, στα πλαίσια της αυτομόρφωσης και της αυτοδιαχείρισης της υγείας.