Ανεμογεννήτριες και υδρογεννήτριες για αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα συστήματα, ονομαστικής ισχύος από 350W έως 2kW

Οι ανεμογεννήτριες και υδρογεννήτριες μπορούν να κατασκευαστούν για οποιοδήποτε σύστημα συσσωρευτών (12V, 24V, 48V) στην περίπτωση του αυτόνομου συστήματος και για οποιοδήποτε αντιστροφέα στην περίπτωση σύνδεσης με το δίκτυο. Επίσης η ονομαστική τους ισχύ μπορεί να καθοριστεί ανάλογα με την εφαρμογή, δηλαδή ανάλογα με το αιολικό ή το υδραυλικό δυναμικό της περιοχής και με την ημερήσια ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια. Συνήθως η ανεμογεννήτρια ή η υδρογεννήτρια κατασκευάζεται στα πλαίσια ενός πολυήμερου σεμιναρίου, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα ο μελλοντικός χρήστης να συμμετέχει στην κατασκευή, κάτι που διευκολύνει στην συντήρηση των γεννητριών. Ταυτόχρονα εκπληρώνεται και ένας βασικός στόχος του εγχειρήματος που είναι να μοιραστεί η γνώση και σε άλλα άτομα. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης συνεισφέρει το κόστος των υλικών. Στην περίπτωση που η κατασκευή σε σεμινάριο δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή τότε μπορεί να γίνει η κατασκευή από εμάς με το ανάλογο κόστος.