Αφρικάνικος χορός

Στην Αφρική ο ρυθμός διέπει όλες τις πτυχές της ζωής και ο χορός συνοδεύει πολλές από τις καθημερινές δραστηριότητες και τις τελετουργικές πρακτικές. Οι κινήσεις είναι εμπνευσμένες από τη φύση και τις αγροτικές εργασίες. Τα μαθήματα αφρικανικών χορών έδιναν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την επαφή τους με τη γη, απελευθερώνοντας παράλληλα σωματικές και συναισθηματικές εντάσεις.