Δράσεις σε σχολεία

Σε συνεργασία με σχολεία, η Νέα Γουινέα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρακτικά εργαστήρια που δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις αξίες και της αρχές του συστήματος σχεδιασμού περμακουλτούρας και να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται για την ένταξη της ανθρώπινης δραστηριότητας στα φυσικά οικοσυστήματα και τον περιορισμό του οικολογικού μας αποτυπώματος.