Δράσεις σε σχολεία

Στα πλαίσια του εργαστηρίου για την αυτοδιαχείριση της υγείας η Νέα Γουινέα σε συνεργασία με σχολεία διοργανώνει συχνά ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρακτικά εργαστήρια που δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μια ολιστική προσέγγιση της υγείας και να εξοικειωθούν με φυσικές μεθόδους πρόληψης και θεραπείας. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναδεικνύονται οι εφαρμογές διαφορετικών φυσικών θεραπευτικών μεθόδων ενώ παράλληλα προωθείται η χρήση φυσικών γιατρικών και προϊόντων σωματικής υγιεινής που δεν επιβαρύνουν το σώμα και το περιβάλλον με επικίνδυνα χημικά με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και τον περιορισμό του οικολογικού μας αποτυπώματος.