Δραστηριότητες για παιδιά

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει διαδραστικά βιωματικά εργαστήρια με στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω σε σημαντικά οικολογικά ζητήματα και την εξοικείωση με την ιδέα της αυτοδιαχείρισης σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας όπως η υγεία, η τροφή, παραγωγή ενέργειας και χρηστικών αντικειμένων. Τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των βασικών καθημερινών αναγκών και αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εμπλακούν ενεργά στην κάλυψη τους, χρησιμοποιώντας μέσα και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.