Εισαγωγικό σεμινάριο στην Περμακουλτούρα

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στο σχεδιασμό Περμακουλτουρας και εστιάζει στις αξίες, τις αρχές και τις εφαρμογές αυτού του συστήματος για την αποκατάσταση των ανθρώπινων οικοσυστημάτων, σε αστικό περιαστικό ή αγροτικό περιβάλλον.