Εκδηλώσεις

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει συχνά ενημερωτικές εκδηλώσεις σε χώρους αλληλέγγυων εγχειρημάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε οικογιορτές και φεστιβάλ οργανώνοντας πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια στη θεματική της ενέργειας.

Ενδεικτικές εκδηλώσεις

separatorng