Εκδηλώσεις

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τις αξίες και τις αρχές της περμακουλτούρας και εστιάζουν σε πρακτικές εφαρμογές που υποστηρίζουν την ένταξη της ανθρώπινης δραστηριότητας στα τοπικά οικοσυστήματα με σεβασμό και συνείδηση των ορίων που θέτει η ίδια η φύση. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο αγρόκτημα, σε χώρους αλληλέγγυων εγχειρημάτων, οικογιορτές και φεστιβάλ.