Εκπαίδευση

Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης μας στη θεματική της δόμησης είναι να εξελίξουμε και να μοιραστούμε τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές μας ανάγκες σε σχέση με τη στέγαση να αναζητήσουμε νέους βιώσιμους και οικολογικούς τρόπους για να τις καλύψουμε. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες αποσκοπούν στο να προωθήσουν την εξοικείωση των ανθρώπων που συμμετέχουν με τις βασικές έννοιες της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της φυσικής δόμησης και την ενεργή ενασχόληση τους με εφαρμογές σε πραγματική κλίμακα.

e3

Σεμινάριο βιοκλιματικού σχεδιασμού και φυσικής δόμησης

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και…