Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας έχουν σαν στόχο να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εμπλακούν ενεργά στην παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και άλλων μορφών ενέργειας, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών.

an7

Σεμινάριο κατασκευής ανεμογεννήτριας 350W έως 2kW

Ένα οκταήμερο σεμινάριο κατά το οποίο κατασκευάζεται από την αρχή μια μικρή ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 600W. Τα…

hydro2

Σεμινάριο κατασκευής υδρογεννήτριας 500W

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στα άτομα που συμμετέχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με βασικά στοιχεία υδροδυναμικής, έργων υδροληψίας και ηλεκτρικών…

pal13

Σεμινάρια κατασκευής φωτοβολταϊκού πλαισίου 45W

Ένα διήμερο σεμινάριο κατά το οποίο κατασκευάζεται από την αρχή ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο 45W και αναλύεται πλήρως η…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σεμινάριο μελέτης και εγκατάστασης αυτόνομων υβριδικών συστημάτων ηλεκτροδότησης

Ένα διήμερο σεμινάριο κατά το οποίο αναλύονται τα βασικά μέρη…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σεμινάριο εγκατάστασης υβριδικών συστημάτων για ηλεκτροδότηση αγροκτήματος

Ένα πολυήμερο σεμινάριο κατά το…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σεμινάριο εγκατάστασης ηλιακής αντλίας για άρδευση αγροκτήματος

Ένα πολυήμερο σεμινάριο κατά το οποίο γίνεται εγκατάσταση ηλιακής αντλίας για άρδευση…

Σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί

separatorng