Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της τροφής έχουν σαν στόχο να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και πρακτικές παραγωγής και μεταποίησης, έτσι ώστε να εμπλακούν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των διατροφικών τους αναγκών.

b13

Σεμινάριο βιολογικής καλλιέργειας λαχανικών σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον

Πρόκειται για ένα διήμερο σεμινάριο που έχει σαν στόχο…

Σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί

separatorng