Εκπαίδευση

Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης μας στη θεματική της υγείας είναι να εξελίξουμε και να μοιραστούμε τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές μας ανάγκες σε σχέση με τη φροντίδα της υγείας και της προσωπικής υγιεινής και να αναζητήσουμε νέους βιώσιμους και οικολογικούς τρόπους για να τις καλύψουμε. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες αποσκοπούν στο να προωθήσουν την εξοικείωση με την ιδέα της αυτοδιαχείρισης της υγείας και την ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία της παραγωγής ασφαλών φυσικών προϊόντων, εξίσου αποτελεσματικών και καλαίσθητων με αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά.

semvot

Σεμινάρια βοτανοθεραπείας

Πρόκειται για ένα κύκλο τριών διήμερων σεμιναρίων τα οποία έχουν σα στόχο να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη χρήση των…

botk3

Σεμινάριο καλλιέργειας βοτάνων και κατασκευής βοτανόκηπου

Πρόκειται για ένα διήμερο σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών που έχει σα στόχο να προσφέρει…

fk8

Σεμινάρια παρασκευής φυσικών καλλυντικών

Πρόκειται για ένα κύκλο τεσσάρων αυτοτελών μονοήμερων σεμιναρίων τα οποία έχουν σαν στόχο να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα…

fk2

Σεμινάριο παρασκευής σαπουνιού

Σε αυτό το σεμινάριο, μέσα από την ιστορία του σαπουνιού προσεγγίζουμε τις διαφορετικές μεθόδους παρασκευής και χρήσης. Εξηγούμε τη χημεία της…

Σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί

separatorng