Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Νέας Γουινέας έχουν σχεδιαστεί τοποθετώντας τον άνθρωπο στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές μας έχουν σαν στόχο να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να ενισχύσουν την ικανότητα τους να προσλαμβάνουν και να αφομοιώνουν τη γνώση. Η εκπαίδευση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, αξιοποιεί την εμπειρία που ήδη έχουν και προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Εστιάζοντας κυρίως σε πρακτικές εφαρμογές, οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν στην καθημερινή τους ζωή.

i5fb

Σεμινάρια

Η Νέα Γουινέα έχει διοργανώσει περισσότερα από 130 μονοήμερα και διήμερα σεμινάρια στις θεματικές της τροφής, της ενέργειας, της υγείας, της δόμησης και της ένδυσης, με…

ιστορία α12

Δράσεις σε σχολεία

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές και μαθήτριες δημοτικών γυμνασίων και λυκείων με στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω σε σημαντικά οικολογικά ζητήματα…

ekp

Δραστηριότητες για παιδιά

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει διαδραστικά βιωματικά εργαστήρια με στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω σε σημαντικά οικολογικά ζητήματα και την εξοικείωση…

b12

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει συχνά ενημερωτικές εκδηλώσεις σε χώρους αλληλέγγυων εγχειρημάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε οικογιορτές…