Εφαρμογές Περμακουλτούρας

Αυτή τη στιγμή η περμακουλτούρα αποτελεί μια αξιοσημείωτη κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει ατομικά και συλλογικά εγχειρήματα που εφαρμόζουν στην πράξη αυτό το σύστημα σχεδιασμού για την κατασκευή και τη διαχείριση των ανθρώπινων οικοσυστημάτων. Τα εγχειρήματα αυτά εξελίσσονται τόσο σε αγροτικό όσο και σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον και εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τα χαρακτηριστικά και την κλίμακα τους. Συνήθως εστιάζουν σε μια η περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές:

  • Δημιουργία κοινοτήτων εκ προθέσεως με στόχο την συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη για την κάλυψη των βασικών αναγκών των συμμετεχόντων (σε επίπεδο τροφής, ενέργειας, εκπαίδευσης, στέγασης) στο πλαίσιο της οικιακής οικονομίας.
  • Aειφορική διαχείριση συστημάτων παραγωγή τροφής – ξυλείας σε εμπορική κλίμακα.
  • Εκπαίδευση και την υποστήριξη ανθρώπων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων περμακουλτούρας.
  • Αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρώπινες καταστρεπτικές επεμβάσεις στα τοπικά οικοσυστήματα.
  • Αποκατάσταση του αστικού τοπίου και τη θετική κοινωνικοποίηση των κατοίκων της πόλης.
  • Δημιουργία ενός ζωντανού – υγιούς περιβάλλοντος χώρου για την υποστήριξη φυσικών θεραπευτικών τεχνικών και πρακτικών αυτοβελτίωσης.

Στη σελίδα permacultureglobal.org μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη με εγχειρήματα περμακουλτούρας σε όλο τον πλανήτη.