Καλλιέργεια και συλλογή μανιταριών

Πρόκειται για μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που είχαν σαν στόχο την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της μυκητολογίας και τη παρουσίαση στην πράξη του κύκλου καλλιέργειας των μανιταριών ενώ τα μαθήματα περιελάμβαναν την παρουσίαση των απαραίτητων μορφολογικών χαρακτηριστικών για την αναγνώριση και τις βασικές αρχές συλλογής μανιταριών στη φύση. Στην πρώτη ενότητα αναπτύσσονταν βασικές έννοιες της μυκητολογίας και της καλλιέγρειας των μανιταριών και αναλύονταν τα βασικά στάδια και οι συνθήκες καλλιέργειας επιλεγμένων ειδών. Παράλληλα πραγματοποιούνταν και πρακτικά μαθήματα καλλιέργειας ώστε ο κάθε συμμετέχοντας να παρακολουθήσει στην πράξη ολόκληρο τον κύκλο καλλιέργειας. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονταν εισαγωγικά στοιχεία ταξινομικής, οικολογίας και βιοποικιλότητας μανιταριών. Δίνονταν οι βασικές αρχές συλλογής και τα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά – απαραίτητα για την αναγνώριση των ειδών. Στη συνέχεια μελετώνται οι κύριες κατηγορίες μανιταριών και παρουσιάζονταν τα πιο κοινά βρώσιμα και δηλητηριώδη μανιτάρια της Ελλάδας. Στο τέλος του δεύτερου κύκλου γίνονταν εκδρομές για πρακτική εξάσκηση στη συλλογή και αναγνώριση αυτοφυών μανιταριών.