Κοπτική – ραπτική

Η ενότητα της κοπτικής ραπτικής αναπτύχθηκε με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με διαφορετικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές τεχνικές που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρουχισμό, αναπτύσσοντας την προσωπική τους αισθητική σύμφωνα με τον σωματότυπου τους.