Λαχανόκηποι

Οι χώροι που προορίζονται για την παραγωγή ετησίων κηπευτικών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αρχές της Περμακουλτούρας και καλλιεργούνται εντατικά εφαρμόζοντας μεθόδους και τεχνικές κατάλληλες για το μεσογειακό κλίμα. Η καλλιέργεια αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα: οριζόντια, στην επιφάνεια των παρτεριών και κάθετα με τη βοήθεια πλεγμάτων, τοποθετημένων κατά μήκος στο κέντρο των παρτεριών. Τα φυτά συγκαλλιέργουνται και εναλλάσσονται με βάση τους κανόνες αμειψισποράς και τη μεταξύ τους συμβατότητα. Η γονιμότητα του εδάφους ενισχύεται με την προσθήκη οργανικής ουσίας και θρεπτικών υγρών λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης που παρασκευάζονται στο αγρόκτημα. Το έδαφος διατηρείται καλυμμένο με οργανικά υλικά ή ζωντανή εδαφοκάλυψη που προφυλάσσει το έδαφος από υπερβολική απώλεια υγρασίας ενώ ταυτόχρονα μετριάζει την εμφάνιση αγριόχορτων. Οι κήποι περιβάλλονται από συστάδες βλάστησης που αποτελούνται από φυτά τα οποία συντελούν στην εξασφάλιση φυσική φυτοπροστασίας και ικανοποιητικής επικονίασης.