Μελέτες και εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εγχειρήματος, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον κριθεί απαραίτητο, εκπονούνται μελέτες ηλεκτρολόγου μηχανικού για μικρής κλίμακας συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά σε στέγες ή αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα στην ύπαιθρο, καθώς και η εγκατάσταση του συστήματος.