Μικρές ανεμογεννήτριες

Η τεχνολογία των μικρών ανεμογεννητριών αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτόνομα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι η μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση της πτερωτής και της γεννήτριας. Σε αγροτικές περιοχές με καλό αιολικό δυναμικό, όπως τα νησιά του Αιγίου για παράδειγμα, αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας μπορούν να βασίσουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους σε μία μικρή ανεμογεννήτρια. Χαρακτηριστικό όλων των μηχανών με περιστρεφόμενα μέρη είναι η ανάγκη συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερα σε μία ανεμογεννήτρια η οποία είναι εκτεθειμένη συνεχώς σε έντονες καιρικές συνθήκες. Ένας από του βασικούς λόγους που το εργαστήριο της Ενέργειας έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τοπικά κατασκευασμένες μικρές ανεμογεννήτριες, είναι το γεγονός ότι δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αναλάβει τη συντήρησή τους με ελάχιστες γνώσεις και με τη χρήση κοινών εργαλείων και απλών υλικών που μπορεί να προμηθευτεί τοπικά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη τεχνολογία διανέμεται ελεύθερα χωρίς τη χρήση πατεντών και έτσι μπορεί να αναπτύσσεται μέσα από διεθνή τεχνολογικά κοινωνικά δίκτυα, όπως αυτό του Wind Empowerment, στο οποίο συμμετέχουμε από την ίδρυσή του. Τα εργαστήρια κατασκευής μικρών ανεμογεννητριών που οργανώνει η Νέα Γουινέα έχουν σαν στόχο να προσφέρουν μία πληθώρα πρακτικών δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας μιας μικρής ανεμογεννήτριας, ενώ ταυτόχρονα παράγουν ένα αποδοτικό και αξιόπιστο προϊόν.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την κατασκευή χειροποίητων ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος από 350W έως 2kW και αποτελούνται από τα ακόλουθα πρακτικά μέρη: εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία, κατασκευή της πτερωτής από ξύλο, κατασκευή του στάτη της γεννήτριας και των πηνίων του, κατασκευή του δρομέα της γεννήτριας και των δίσκων με τους μαγνήτες, κατασκευή των καλουπιών για τη χύτευση των μερών της γεννήτριας με πολυεστερική ρητίνη, σιδηροκατασκευή για τη στήριξη της γεννήτριας και της ουράς, συναρμολόγηση και ρύθμιση της γεννήτριας, ζυγοστάθμιση της ανεμογεννήτριας και την ενδεικτική εγκατάστασή της. Η ανεμογεννήτριες που κατασκευάζονται κατά την διάρκεια των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ηλεκτροδότησης στην ύπαιθρο, ενώ συνήθως το άτομο ή η ομάδα που θα χρησιμοποιήσει τελικά την ανεμογεννήτρια, χρηματοδοτεί το εγχείρημα με το κόστος των υλικών. Από την έναρξη του εργαστηρίου το Μάρτιο του 2010 έχουν κατασκευαστεί συνολικά είκοσι Α/Γς, διαμέτρου 1.2m (3 φορές), 1.8m (2 φορά), 2.4m (8 φορές), 3m (4 φορές), 3.6m (2 φορά), 4.2m (1 φορά). Όλες οι ανεμογεννήτριες που κατασκευάζονται είναι βασισμένες στο εγχειρίδιο ‘A Wind Turbine Recipe Book’ του Hugh Piggott το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στα αγγλικά από τη σελίδα scoraigwind.co.uk ή την ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις μας.