Μικρή ανεμογεννήτρια 850W για αυτόνομο σύστημα σε βιολογικό ελαιώνα – Φιλιατρά, Νοέμβριος 2013

Η ολοκλήρωση του αυτόνομου υβριδικού συστήματος σε βιολογικό ελαιώνα στα Φιλιατρά, έγινε με την εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας το Νοέμβριο του 2013. Συγκεκριμένα οι πηγές του συστήματος αποτελούνται από μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια 4.5kW και από μία μικρή ανεμογεννήτρια 850W που έχει κατασκευαστεί στη Νέα Γουινέα στα πλαίσια σεμιναρίου. Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο πτερωτής 2.4 μέτρα και είναι κατασκευασμένη για σύνδεση στο δίκτυο του αυτόνομου συστήματος μέσω αντιστροφέα. Εγκαταστάθηκε σε ιστό ύψους 12 μέτρων σε απόσταση 35 μέτρων από το χώρο διαμονής του κτήματος.