Μικρή ανεμογεννήτρια 900W σε περιαστική οικοκοινότητα – Σπιθάρι Μαραθώνα, Οκτώβριος 2013

Μετά την επιτυχημένη ενίσχυση του αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οικοκοινότητα ‘Σπιθάρι’ στο Μαραθώνα, με την εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας 600W τον Ιούλιο του 2012, και λόγο της αύξησης των αναγκών του εγχειρήματος, το φθινόπωρο του 2013 εγκαταστάθηκε και δεύτερη ανεμογεννήτρια ισχύος 900W, που είχε κατασκευαστεί σε σεμινάριο στη Νέα Γουινέα. Πρόκειται για μία ανεμογεννήτρια με διάμετρο πτερωτής 3 μέτρων που είναι κατασκευασμένη για φόρτιση συστήματος συσσωρευτών 24V. Εγκαταστάθηκε σε ιστό ύψους 12 μέτρων και σε απόσταση 75 μέτρων από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του εγχειρήματος.