Μπροσούρα για την αυτοδιαχείριση της υγείας

Πρόκειται για ένα έντυπο 50 σελίδων που προσεγγίζει τη χρήση των θεραπευτικών φυτών σαν ένα εργαλείο για την αυτοδιαχείριση της υγείας και την ενίσχυση της αυτοδυναμίας ανθρώπων και κοινοτήτων. Αποτελεί ένα συνοπτικό πρακτικό οδηγό βοτανοθεραπείας με μικρές περιεκτικές μονογραφίες κοινών θεραπευτικών βοτάνων, οδηγίες παρασκευής σπιτικών γιατρικών από βότανα και συνταγές για κοινές παθήσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε τη μπροσούρα σε pdf από εδώ ή να αναζητήσετε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο σε κάποια μελλοντική ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη χρήση των θεραπευτικών βοτάνων.