Οι αξίες της Περμακουλτούρας

i2

Φροντίδα για τη γη

Αναφέρεται στην προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων. Ο άνθρωπος θα πρέπει να αντιμετωπίζει με σεβασμό όλες τις μορφές ζωής και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα τους να συνεχίσουν να υπάρχουν και να ευημερούν. Η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να εντάσσεται με σεβασμό στα φυσικά οικοσυστήματα, να προστατεύει και να προωθεί την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία και να λειτουργεί ως παράγοντας αναγέννησης και σταθερότητας.

ιστορία α1

Φροντίδα για τον άνθρωπο

Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τα βασικά δικαιώματα και τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την ευημερία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η διασφάλιση ενός υγιούς ζωντανού οικοσυστήματος που περιβάλλει την ανθρώπινη δραστηριότητα, η πρόσβαση στη γη, το νερό, τους σπόρους και σε υγιή ασφαλή τροφή, εκπαίδευση, περίθαλψη και εργασία αποτελούν βασικά αναντίρρητα δικαιώματα για τη διατήρηση της ζωής. Επιπρόσθετα οι ανάγκες για επικοινωνία, ελεύθερη έκφραση, ασφάλεια, αγάπη, κοινωνικοποίηση και πολιτισμική ταυτότητα, αποτελούν βασικά στοιχεία για μια ισορροπημένη ψυχοσύνθεση και για υγιείς αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο κοινότητας.

ax3

Δίκαιη Μοιρασιά - Aναδιανομή του πλεονάσματος ανάλογα με τις ανάγκες

Η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να διαμορφώνεται με σεβασμό και συναίσθηση των ορίων που θέτουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Η διαχείριση των φυσικών πόρων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι μορφές ζωής έχουν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες και να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ευημερία τους. Όταν οι πόροι πλεονάζουν θα πρέπει να αναδιανέμονται ισότιμα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία των ανθρώπινων κοινοτήτων και των φυσικών οικοσυστημάτων που τις περιβάλλουν.