Παλαιότερα πρότζεκτ

Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης μας στη θεματική της τροφής είναι να δημιουργήσουμε δομές και σχέσεις που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές μας ανάγκες σε σχέση με τη διατροφή να αναζητήσουμε νέους βιώσιμους και οικολογικούς τρόπους για να τις καλύψουμε. Τα παλαιότερα πρότζεκτ που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο που στέγαζε τις δραστηριότητες μας κατά την περίοδο 2009-2013 αποσκοπούσαν στο να προωθήσουν την ενεργή ενασχόληση με την παραγωγή της τροφής και τη συμμετοχή σε δομές αλληλέγγυου εμπορίου που υποστηρίζουν την άμεση και ουσιαστική σχέση παραγωγού καταναλωτή.

pp4

Ταρατσόκηπος

Ο αστικός κήπος της Νέας Γουινέας ήταν ένα εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα του κτηρίου που φιλοξενούσε τις δραστηριότητες μας κατά την περίοδο 2009 -2013…

aleb

Χώρος αλληλέγγυου εμπορίου

Το εγχείρημα αυτό αποτελούσε μια πειραματική δομή αλληλέγγυας οικονομίας, που είχε σαν στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέση παραγωγού-καταναλωτή…