Παλαιότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργασίες

Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης μας στη θεματική της ενέργειας είναι να εξελίξουμε και να μοιραστούμε τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να αναζητήσουμε νέους, βιώσιμους και οικολογικούς τρόπους για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο που στέγαζε το εγχείρημα κατά την περίοδο 2009-2013 αποσκοπούσαν στο να προωθήσουν την εξοικείωση και την ενεργή ενασχόληση των ανθρώπων που συμμετείχαν με διάφορες μορφές παραγωγής ενέργειας.

IMGP08681

Σεμινάριο κατασκευής ηλιακού φούρνου και άλλων ηλιοθερμικών κατασκευών

Μετατρέποντας την ακτινοβολία του ήλιου απ’ ευθείας σε θερμότητα μπορούμε να μαγειρέψουμε…