Παρασκευή φυτικών καλλυντικών και σαπουνιών

Ανεξάρτητα από το χρόνο και την ενέργεια που επενδύουμε στη φροντίδα του εαυτού μας, όλοι έχουμε κάποιες καθημερινές συνήθειες προσωπικής υγιεινής και περιποίησης οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση καθαριστικών και καλλυντικών προϊόντων. Ανάλογα με το πόσο σχολαστικός είναι κάποιος με την προσωπική του περιποίηση μπορεί μέσα στη μέρα του να χρησιμοποιεί έως και 15 διαφορετικά προϊόντα. Αν και οι ποσότητες που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι μικρές και οι συσκευασίες αργούν να αδειάσουν, αν κάνουμε έναν υπολογισμό των συνολικών ποσοτήτων των διαφορετικών ουσιών που απορροφά το δέρμα μας, των απορριμάτων που παράγουμε και του νερού που μολύνουμε, σε βάθος χρόνου, τα νούμερα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Η δύναμη της συνήθειας, διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και τις επιλογές μας και επηρεάζει τη ζωή μας ευεργετικά ή καταστρεπτικά. Για να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη και να πετύχουμε θετικές αλλαγές χρειάζεται να αναθεωρήσουμε παγιωμένα πρότυπα σχετικά με τη φροντίδα και την καθαριότητα του δέρματος και να επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές καθημερινές μας ανάγκες αναζητώντας οικολογικούς και βιώσιμους τρόπους για να τις καλύψουμε. Έτσι, θα μπορούμε να φροντίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εαυτό μας και αυτούς που εξαρτώνται από τις επιλογές μας, χωρίς να συμβάλλουμε με τα χρήματα μας στην υποστήριξη καταστρεπτικών πρακτικών εκμετάλλευσης που υποβαθμίζουν τα φυσικά οικοσυστήματα και την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το εργαστήριο παρασκευής φυσικών καλλυντικών και σαπουνιών δημιουργήθηκε για να προωθήσει την ιδέα του επαναπροσδιορισμού και της αυτοδιαχείρισης των βασικών καθημερινών αναγκών για προσωπική φροντίδα και καθαριότητα, και ταυτόχρονα να αναπτύξει και να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις για την ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία της παραγωγής ασφαλών, οικολογικών προϊόντων, εξίσου αποτελεσματικών και καλαίσθητων με αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά.

Οι δραστηρίοτητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • μελέτη φυσικών πρώτων υλών και την εξέλιξη μεθόδων και τεχνικών για την παρασκευή ασφαλών αποτελεσματικών οικολογικών σκευασμάτων.
  • οργάνωση ενημερωτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την ασφάλεια και καλλυντικών προϊόντων και τη φυσική φροντίδα του δέρματος.
  • οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την παρασκευή φυσικών καλλυντικών και σαπουνιών.
  • έκδοση σχετικού εντύπου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.