Πλέξιμο

Η ενότητα του πλεξίματος αναπτύχθηκε με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να καλύψουν απλές καθημερινές ανάγκες τους σε ρουχισμό και χρηστικά αντικείμενα, αναπτύσσοντας την προσωπική τους αισθητική και τη δημιουργικότητα τους.