Πρακτικός οδηγός κατασκευής μικρών ανεμογεννητριών του Hugh Piggott

Ένα από τα μακροβιότερα πρότζεκτ του εργαστηρίου της Ενέργειας έρχεται σύντομα σε ολοκλήρωση! Η μετάφραση του εγχειριδίου ‘A Wind Turbine Recipe Book’ του Hugh Piggott στα Ελληνικά με πρόλογο για τις εφαρμογές των μικρών ΑΠΕ από τη Νέα Γουινέα. Συμπεριλαμβάνει τα σχέδια για έξι ανεμογεννήτριες με διάμετρο πτερωτή από 1.2μ μέχρι και 4.2μ (ονομαστικής ισχύος από 350W έως 2kW). Το βιβλίο περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία κατασκευής, το σύνολο των υλικών που θα χρειαστείτε, προμηθευτές υλικών και απλές μεθοδολογίες σχεδίασης μιας μικρής ανεμογεννήτριας. Όλες οι ανεμογεννήτριες που κατασκευάζονται από το εργαστήριο Ενέργειας της Νέα Γουινέας είναι βασισμένες στα σχέδια αυτού του εγχειριδίου.