Σεμινάριο βιοκλιματικού σχεδιασμού και φυσικής δόμησης

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και η παρουσίαση τεχνικών φυσικής δόμησης με αργιλόχωμα, άχυρο, ξύλο και πέτρα. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υλικών μέσα από την εφαρμογή τους σε κάθε στάδιο της κατασκευής (θεμέλια, τοιχοποιία, επιχρίσματα) ενώ δοκιμάζονται διαφορετικές τεχνικές στην πράξη. Το σεμινάριο κλείνει με μία πρακτική εφαρμογή τεχνική φυσικής δόμησης σε πραγματική κλίμακα. Τα μέρη του σεμιναρίου είναι τα εξής:

1. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Φυσική Δόμηση

 • Τι είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η φυσική δόμηση?
 • Ιστορική αναδρομή και εισαγωγή στις τεχνικές/μεθόδους φυσικής δόμησης μέσα απὀ παρουσίαση project ανά τον κόσμο.

2. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού: φυσικό περιβάλλον, κλίμα, τοποθέτηση, φωτισμός, αερισμός, εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός.

3. Φυσική Δόμηση

 • Εισαγωγή στα βασικά υλικά φυσικής δόμησης: χώμα, πηλός, άμμος, άχυρο, ξύλο, πέτρα.
 • Πώς επιλέγουμε και συλλέγουμε τα υλικά δόμησης.
 • Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές/μεθόδους φυσικής δόμησης: cob, πλιθιά, άχυρο με πηλό, αχυρόμπαλες, τσατμάς, πατημένη γή (rammed earth), τσουβάλια με χώμα, πέτρα.
 • Νομοθεσία.

4. Κατασκευή – Θεμελίωση / Αποστράγγιση / Στέγη

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές θεμελίωσης, αποστράγγισης και κατασκευής στέγης.
 • Μέθοδοι και τεχνικές θεμελίωσης, αποστράγγισης, κατασκευής στέγης.

5. Κατασκευή – Τοιχοποιία

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές τοιχοποιίας.
 • Μέθοδοι και τεχνικές τοιχοποιίας.
 • Πρακτική εφαρμογή τεχνικής αχυρόμπαλες, light clay.

6. Κατασκευή – Τοιχοποιία

 • Πρακτική εφαρμογή τεχνικής cob, πληθιά.

7. Κατασκευή – Τοιχοποιία

 • Πρακτική εφαρμογή τεχνικής rammed earth, τσατμάς.

8. Κατασκευή – Δάπεδα / Επιχρίσματα

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές επιχρισμάτων και κατασκευής δαπέδου.
 • Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα: υλικά και τεχνικές.
 • Παρασκευή και πρακτική εφαρμογή δειγμάτων επιχρίσματος σε τελάρα.

9. Κατασκευή – Ύδρευση, Θέρμανση, Υδραυλική & Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές ύδρευσης, αποθήκευσης νερού, θέρμανσης, υδραυλικής & ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Εξοπλισμός, τεχνικές και μέθοδοι εγκατάστασης.