Σεμινάριο βιολογικής καλλιέργειας λαχανικών σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον

Πρόκειται για ένα διήμερο σεμινάριο που έχει σαν στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις προσαρμογές που απαιτεί η καλλιέργεια σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τις έξης ενότητες:

  • το φυτό σαν ζωντανός οργανισμός (βασικές έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας, κύκλος ζωής)
  • το έδαφος
  • κομποστοποίηση
  • βιολογική λίπανση
  • αντιμετώπιση ασθενειών
  • καλλιεργητικές συμβουλές για κάθε είδος ξεχωριστά
  • συγκαλλιέργεια
  • συλλογή και διατήρηση σπόρων