Σεμινάριο εγκατάστασης ηλιακής αντλίας για άρδευση αγροκτήματος

Ένα πολυήμερο σεμινάριο κατά το οποίο γίνεται εγκατάσταση ηλιακής αντλίας για άρδευση αγροκτήματος. Τα άτομα που συμμετέχουν θα μπορέσουν να έχουν μια πρακτική επαφή με τη λειτουργία και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και υποβρύχιων ή επιφανειακών αντλιών, αλλά και μικρών έργων άρδευσης. Το εν λόγο σεμινάριο πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους του αγροκτήματος, οι οποίοι συνεισφέρουν το κόστος των υλικών και τον τόπο διαμονής των ατόμων που συμμετέχουν. Το ακριβές περιεχόμενο, η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου καθορίζονται μετά από μελέτη της εκάστοτε εφαρμογής.