Σεμινάριο εγκατάστασης υβριδικών συστημάτων για ηλεκτροδότηση αγροκτήματος

Ένα πολυήμερο σεμινάριο κατά το οποίο γίνεται η ανύψωση και η σύνδεση μιας μικρής ανεμογεννήτριας ονομαστικής ισχύος 600W έως 2.5kW, η εγκατάσταση μικρής υδρογεννήτριας ή φωτοβολταϊκής γεννήτριας. Τα άτομα που συμμετέχουν θα μπορέσουν να έχουν μια πρακτική επαφή με την λειτουργία και την ανύψωση μικρών χειροποίητων ανεμογεννητριών, με τα τεχνικά έργα υδροληψίας μικρών υδροηλεκτρικών όπως και με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε πέργκολες ή στέγες. Επίσης θα μπορέσουν να έχουν μια πρακτική επαφή με τη λειτουργία ενός αυτόνομου ή διασυνδεδεμένου συστήματος με ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά ή με υδρογεννήτρια. Το εν λόγο σεμινάριο πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους του αγροκτήματος, οι οποίοι συνεισφέρουν το κόστος των υλικών και τον τόπο διαμονής των ατόμων που συμμετέχουν. Το ακριβές περιεχόμενο, η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου καθορίζονται μετά από μελέτη της εκάστοτε εφαρμογής.