Σεμινάριο κατασκευής μεσογειακού δασόκηπoυ

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρακτικό σεμινάριο που παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την παρατήρηση και τον έλεγχο της προόδου ενός συστήματος πολυκαλλιέργειας σε διαφορετικά επίπεδα. Το σεμινάριο δίνει έμφαση στις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού κλίματος και εστιάζει σε κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές.