Σεμινάριο κατασκευής μικρής ανεμογεννήτριας 350W έως 2kW

Ένα οκταήμερο σεμινάριο κατά το οποίο κατασκευάζεται από την αρχή μια μικρή ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 600W. Τα άτομα που συμμετέχουν θα μπορέσουν να έρθουν σε μια σύντομη επαφή με βασικά σημεία της κατασκευής και της λειτουργίας μιας μικρής ανεμογεννήτριας όπως η εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία του μηχανουργείου, η κατασκευή της φτερωτής από ξύλο, η κατασκευή της γεννήτριας (τοποθέτηση μαγνητών και περιέλιξη πηνίων), τα καλούπια και η πολυεστερικές ρητίνες, η σιδηροκατασκευή στήριξης της γεννήτριας, η σιδηροκατασκευή της ουράς, η συναρμολόγηση και η ρύθμιση της γεννήτριας και η ζυγοστάθμιση της ανεμογεννήτριας.