Σεμινάριο κατασκευής υδρογεννήτριας 500W

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στα άτομα που συμμετέχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με βασικά στοιχεία υδροδυναμικής, έργων υδροληψίας και ηλεκτρικών μηχανών και παράλληλα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτεί η κατασκευή μιας μικρής υδρογεννήτριας για οικιακά συστήματα. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να έρθουν σε μια σύντομη επαφή με βασικά σημεία της κατασκευής όπως η εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία του μηχανουργείου, η κατασκευή της γεννήτριας (τοποθέτηση μαγνητών και περιέλιξη πηνίων), τα καλούπια και η πολυεστερικές ρητίνες, η σιδηροκατασκευή στήριξης της γεννήτριας, η σιδηροκατασκευή του περιβλήματος του υδροστροβίλου, η συναρμολόγηση και ρύθμιση της γεννήτριας και η εκτύπωση του στροβίλου με τρισδιάστατο εκτυπωτή.