Σεμινάριο συλλογής και διαχείρισης νερού

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρακτικό σεμινάριο που παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την παρατήρηση και τον έλεγχο ενός συστήματος συλλογής και διαχείρισης νερού σε επίπεδο αγροκτήματος. Το σεμινάριο δίνει έμφαση στις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού κλίματος και εστιάζει σε κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές. Αναλυτικά, περιλαμβάνει τη μελέτη:

  • συστημάτων συλλογής και συγκράτησης βρόχινου νερού (κατασκευές και χωματουργικά έργα)
  • συστημάτων επεξεργασίας και καθαρισμού γκρίζων νερών
  • εφαρμογών για την αναζωογόνηση των εδαφών και την ενίσχυση της απορροφητικής τους ικανότητας