Σεμινάριο σχεδιασμού Περμακουλτούρας (Permacutlture Design Course – PDC)

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα διανοητικά εργαλεία και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό αειφορικών συστημάτων παραγωγής που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη φυσική πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία και καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που τα διαχειρίζονται δίνοντας σε αφθονία πολλαπλές σοδειές.

Το σεμινάριο διαρκεί 12 μέρες και ενδεικτικά η ύλη του καλύπτει τις παρακάτω θεματικές:

 • αξίες και αρχές που διέπουν το σχεδιασμό περμακουλτούρας
 • ανάλυσης και συλλογής δεδομένων για το τοπίο
 • μεθοδολογία και εργαλεία σχεδιασμού
 • στρατηγικές και προσαρμογές για τις κύριες κλιματικές ζώνες
 • συλλογή και διαχείριση νερού
 • σχεδιασμός Κ line
 • δασική οικολογία και αγροδασοπονία
 • συστήματα πολυκαλλιέργειας
 • τεχνικές για την αναπαραγωγή και καλλιέργεια μονοετών και πολυετών φυτών
 • λιβαδική οικολογία και συστήματα ελεγχόμενης βόσκησης
 • δομή και οικολογία εδάφους
 • τεχνικές για την αναζωογόνηση και την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους
 • ενεργειακή αυτονομία σε επίπεδο αγροκτήματος
 • οικολογική δόμηση και βιοκλιματική αρχιτεκτονική
 • σχεδιασμός της ανθρώπινης δραστηριότητας σε επίπεδο κοινότητας και η ανάπτυξη νέας τοπικής κουλτούρας