Συμβουλευτικός χώρος για εφαρμογές οικιακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εγχειρήματος και κατόπιν συνεννόησης, οργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για όσους/ες θέλουν να προχωρήσουν σε μια οικιακή εφαρμογή με φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες ή και υδρογεννήτριες σε αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο σύστημα. Μετά από την διερεύνηση της εκάστοτε εφαρμογής, παρέχεται μια βασική ανάλυση των πιθανών συστημάτων και προτάσεις σχετικά με την εγκατάσταση και την εύρεση του κατάλληλου εξοπλισμού.