Συστήματα καλλιέργειας κατά μήκος των φραχτών στα όρια του αγροκτήματος

Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται με πρότυπο της ζώνες βλάστησης στα όρια των δασικών οικοσυστημάτων και εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες. Κατάλληλα σχεδιασμένοι ζωντανοί φράχτες μπορούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, παρέχοντας προστασία από ισχυρούς ανέμους, επιβραδύνοντας την επέλαση της φωτιάς, μειώνοντας το θόρυβο αλλά και φιλτράροντας τον εισερχόμενο αέρα από γύρη και σωματίδια. Αυτά τα συστήματα απαρτίζονται σε μεγάλο ποσοστό από εποικιστικά είδη με γρήγορη ανάπτυξη, το οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και έχουν βαθειά ριζικά συστήματα. Πέρα από τις παραπάνω λειτουργίες, τα συστήματα αυτά προσφέρουν τροφή και πρώτες ύλες για φυτικά γιατρικά, καθώς επίσης τροφή και καταφύγιο για έντομα, πουλιά και μικρά άγρια ζώα, ξυλεία, τροφή για οικόσιτα ζώα και υλικά για εδαφοκάλυψη.

Κατά μήκος των ορίων του αγροκτήματος της Νέας Γουινέας έχουν φυτευτεί φράχτες που φιλτράρουν τον εισερχόμενο αέρα, μπλοκάρουν το θόρυβο ενώ παράλληλα παρέχουν σχετική πυροπροστασία στο αγρόκτημα. Επίσης στην πλευρά των επικρατούντων ανέμων έχουν φυτευτεί ανεμοφράκτες κατάλληλα σχεδιασμένοι ώστε να εκτρέπουν σε μεγάλο ποσοστό τις αέριες μάζες και να μειώνουν την ταχύτητα του αέρα που διέρχεται μέσα από τις προστατευόμενες καλλιέργειες.