Σχεδιασμός Περμακουλτούρας

Η Νέα Γουινέα αναλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό αγροκτημάτων και την εγκατάσταση διαφορετικών συστημάτων παραγωγής τροφής και συλλογής και διαχείρισης νερού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.