Τάι Τσι Τσουάν

Το Τάι Tσι Tσουάν είναι μια αρχαία πολεμική τέχνη, που συστηματοποιήθηκε στη Κίνα το 1200 μ.χ. περίπου και έχει τις βάσεις της στις αρχές του μοναστηριακού Ταοϊσμού. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στη Νέα Γουινέα βασίζονταν στα αυστηρά πρότυπα μοναστηριακής εκπαίδευσης, ακολουθώντας την μεθοδολογία της σχολής πολεμικών τεχνών «SHIN DAE WUONG». Τα άτομα που συμμετείχαν, μέσα από μία προοδευτική μύηση σε τεχνικές αναπνοής, αυτομάλαξης, ενεργειακής διαχείρισης (τσι κουνγκ), σε σκιαμαχικές φόρμες, ασκήσεις σε ζεύγη, στην εκμάθηση χειρισμού λευκών όπλων, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο, αρχικά αυτοδιάγνωσης βασικών σωματικών εντάσεων και αργότερα αυτοθεραπευτικής διαχείρισής τους, δυνατότητα σωματικού και πνευματικού έλεγχου, δημιουργικού ελέγχου της αναπνοής, ισορροπίας, ικανότητα χαλάρωσης, καλυτέρευση της λειτουργίας του κυκλοφορικού και λεμφικού συστήματος και σε ανώτερο επίπεδο αναπτύσσουν μια άρτια τεχνική αυτοάμυνας.