Υλικό για δημοσίευση

Οι παρακάτω φωτογραφίες και το κείμενο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημοσίευση του εγχειρήματος σε ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Η Νέα Γουινέα αποτελεί μια πρακτική έκφραση της πεποίθησής μας πως η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον και να αναδειχθεί σε αναγεννητικό παράγοντα για τις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα που τις περιβάλλουν. Το εγχείρημα αυτό δημιουργήθηκε για να αναζητήσει και να μελετήσει υγιείς και ουσιαστικές συνδέσεις με τη φύση και τους ανθρώπους γύρω μας, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας με τοπικά χαρακτηριστικά βασισμένης στην αλληλεγγύη και το σεβασμό για τη ζωή στο σύνολό της. Οι δραστηριότητες της Νέας Γουινέας έχουν σαν στόχο να εξελίξουν εργαλεία και πρακτικές που προωθούν την ανθεκτικότητα (resilience) και την αυτοδυναμία (self-reliance) σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο και παράλληλα να υποστηρίξουν ανθρώπους και κοινότητες στη μετάβαση σε ένα αειφορικό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, εν όψει των πολλαπλών συστεμικών κρίσεων που εντείνονται μπροστά μας.

Η δράση μας αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση αειφορικών συστημάτων παραγωγής, με βάση τις αρχές και τα μοτίβα που διέπουν τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων που τα διαχειρίζονται ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αναγέννηση του φυσικού τοπίου.
  • Εξέλιξη και μοίρασμα πρακτικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών με βιώσιμο και οικολογικό τρόπο και δίνουν τη δυνατότητα για ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία παραγωγής και μείωση της εξάρτησης από υπηρεσίες και προϊόντα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
  • Δημιουργία διανοητικών εργαλείων και τεχνικών για την ανάπτυξη δημιουργικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων σε συνεργατική και αλληλέγγυα βάση και την ενίσχυση των θετικών ανατροφοδοτικών μηχανισμών σε επίπεδο κοινότητας.

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων περμακουλτούρας και ανανεώσιμων πηγών ενεργείας σε επίπεδο αγροκτήματος.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (κύκλοι μαθημάτων, πολυήμερα σεμινάρια, δραστηριότητες σε σχολεία κ.α.) και έκδοση βιβλίων με εκπαιδευτικό υλικό.
  • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ.
  • Έρευνα και εξέλιξη διαφορετικών τεχνικών με στόχο την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.
  • Δικτύωση και συνεργασία με αντίστοιχα εγχειρήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.