Υπηρεσίες

Η Νέα Γουινέα αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή λαχανόκηπων, δασόκηπων και οπωρώνων σε επίπεδο αγροκτήματος ή σχολικών εγκαταστάσεων. Επίσης αναλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και την εφαρμογή αναγεννητικών καλλιεργητικών επεμβάσεων σε ήδη υπάρχοντα συστήματα παραγωγής τροφής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.