Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών πλαισίων αποτελεί την πιο διαδεδομένη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτόνομα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό με τη χρήση του φωτοβολταϊκού φαινομένου σε διάφορες διατάξεις και μεθόδους επεξεργασίας του πυριτίου. Σε αγροτικές περιοχές με καλό ηλιακό δυναμικό, όπως τα περισσότερα νότια μέρη της χώρας για παράδειγμα, αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας μπορούν να βασίσουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους σε μία φωτοβολταϊκή συστοιχία. Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σχέση με τις μικρές ανεμογεννήτριες και υδρογεννήτριες, είναι η ελάχιστη συντήρηση που χρειάζονται, όπως και η συνεχόμενη μείωση του κόστους παραγωγής τους. Τα εργαστήρια κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων που οργανώνει η Νέα Γουινέα έχουν σαν στόχο να προσφέρουν μία πληθώρα πρακτικών δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας, και γι αυτό το λόγο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αν και έχουν γίνει επιτυχημένες εγκαταστάσεις με αυτοσχέδια φωτοβολταϊκά πλαίσια, πλέον το κόστος των εμπορικών πλαισίων είναι τόσο χαμηλό που τα αυτοσχέδια δεν το ανταγωνίζονται σε πραγματικές εφαρμογές. Οι αυτοσχέδιες κατασκευές φωτοβολταϊκών πλαισίων πλέον απευθύνονται σε σχολεία και σε επιδεικτικές εφαρμογές. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτόνομων συστημάτων στον Ελλαδικό χώρο, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι η επικρατέστερη πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού εξαιτίας του καλού ηλιακού δυναμικού της περιοχής. Γι αυτό το λόγο, τα σεμινάρια μελέτης και εγκατάστασης αυτόνομων υβριδικών συστημάτων που οργανώνει η Νέα Γουινέα έχουν σαν στόχο την παρουσίαση της διαδικασίας εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης για ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια για την ηλεκτροδότηση οικιακών εφαρμογών.