Χρηστικά αντικείμενα

Η ενότητα κατασκευής χρηστικών αντικειμένων αναπτύχθηκε με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με διαφορετικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές τεχνικές που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να καλύψουν απλές καθημερινές ανάγκες τους χρηστικά αντικείμενα, αναπτύσσοντας την προσωπική τους αισθητική και τη δημιουργικότητα τους.