Χώρος αλληλέγγυου εμπορίου

Ο χώρος αλληλέγγυου εμπορίου ήταν ένα εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο που στέγασε τις δραστηριότητες μας κατά την περίοδο 2009-2013. Ο χώρος αυτός φιλοξενούσε προϊόντα μικρών ντόπιων παραγωγών και μεταποιητών καθώς και συνεταιρισμών που συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα δίκαιου αλληλέγγυου εμπορίου.

Το εγχείρημα αυτό αποτελούσε μια πειραματική δομή αλληλέγγυας οικονομίας, που είχε σαν στόχο:

  • τον επαναπροσδιορισμό της σχέση παραγωγού-καταναλωτή σε μια βάση εμπιστοσύνης και διαφάνειας
  • την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικά οικολογικά προϊόντα σε όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή
  • την υποστήριξη μικρών παραγωγών ή συνεταιρισμών που παρήγαγαν χρησιμοποιώντας αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές, σεβόμενοι τα όρια που θέτουν τα φυσικά οικοσυστήματα